مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (380)

1.تک‌نگاری و موردپژوهی در باب آسیب‌های عزاداری و تحریف‌ها و نقد آن یا دفاع از سنت‌های رایج27 2. تک‌نگاری‌ها درباره هدف قیام اباعبدالله(ع) و علل و عوامل وقوع حادثه عاشورا34 3.کتاب‌شناسی‌های توصیفی، تاریخی در معرفی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (381)

1-4 فرضیههای پژوهش 1- آموزش بهبود نگرشها و انتظارات جنسی بر ابعاد صمیمیت زوجین شهر اصفهان مؤثر است. 2- آموزش بهبود نگرشها و انتظارات جنسی بر ابعاد صمیمیت زوجین شهر اصفهان بر حسب جنسیت متفاوت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (383)

خمسه یا پنج گنج نظامی شامل:* مخزن‌الاسرار* هفت پیکر* خسرو و شیرین* اسکندرنامه مشتمل بر اقبالنامه و شرفنامه* لیلی و مجنونفصل دومادبیات تحقیقپیشینه تحقیق 1. کنش ها و منش ها در “خسرو و شیرین” و Read more…

By 92, ago